Home
 • Register
 • Tab 1

  THONGPOON CABLE CO.,LTD.

  ผู้แทนจำหน่ายสายไฟฟ้า รวมทั้งให้บริการจัดหา,จำหน่ายและจัดส่ง สายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ครบวงจร

  Tel: 02-181-4684 Fax: 02-181 4694

  Mobile: 086-806-1625, 089-661-7058, 081-480-9416

 • Tab 2

  เทปพันสายไฟเกรดพรีเมี่ยม

  บริการทุกระดับประทับใจ ผู้ค้าปลีก ช่างรับเหมา หน่วยงานราชการ,ผู้รับเหมาไฟฟ้า, โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้บริโภคโดยตรง ฯลฯ
   
 • Tab 3

  HOTLINE : 086-806-1625

  บริการที่ดี เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพและราคายุติธรรม ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับ จากลูกค้า และคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนมีลูกค้ากระจายครอบคลุมทั่วประเทศ

altบริษัททองพูน เคเบิล จำกัด จำหน่ายสายไฟฟ้า THAI-YAZAKI , FUHRER , BCC ทุกชนิด ในราคาถูกสุดๆ ในธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้าและการสื่อสาร  

 

      บริษัททองพูน เคเบิล จำกัด จำหน่ายสายไฟฟ้า  THAI-YAZAKI , FUHRER และ  BCC  ทุกชนิดครบวงจร รวมทั้งให้บริการจัดหา,จำหน่ายและจัดส่ง สายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้แก่ หน่วยงานราชการ , ผู้รับเหมาไฟฟ้า , โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้บริโภคโดยตรง

Tel: 02-181-4684 Fax: 02-181-4694 Mobile: 086-806-1625, 089-661-7058, 081-480-9416 


และ บริษัททองพูน เคเบิล จำกัด จะมุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงรองรับการขยายตัวของฐานลูกค้าที่มากขึ้น  ในปี2557 บริษัททองพูน เคเบิล จำกัด จะขยายโกดังสินค้า รวมทั้งสินค้าให้ครบวงจรมากขึ้น และเน้นความสะดวกของลูกค้า ในการจัดซื้อสินค้าต่างๆ รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดส่งสินค้าแบบทันสมัยเพื่อให้ตรงต่อเวลามากยิ่งขึ้น

 

   ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบริษัททองพูน เคเบิล จำกัด จะบริการด้วยความซื่อสัตย์และสุจริตต่อลูกค้า ตลอดจนมุ่งเน้นคุณภาพของสินค้า และบริการที่ดี เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ดีรวดเร็ว มีคุณภาพและราคายุติธรรม ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับ จากลูกค้า ทั่วประเทศ  

 

 title

 

 

 

 

 

 

                                   

 

          


 

Vision to work THONGPOON CABLE CO.,LTD.

บริษัททองพูน เคเบิล จำกัด ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจ ในแนวทางธุรกิจดังกล่าว และพันธกิจที่มีต่อลูกค้า ตลอดจนบริษัทคู่ค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงทำให้เรา เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า รายใหญ่ของประเทศ ในด้านอุปกรณ์ไฟฟ้า และการสื่อสารมาโดยตลอด เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม ให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่ดี อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดตลอดไป